DZEICI W PODRÓŻY

Wszelkie podróże z dziećmi są piękne i odkrywcze, nie tylko dla dzieci, ale i dla mnie. Każda podróż – do lasu, do wioski, do innego kraju, w jakiekolwiek nieznane, daje dzieciom i mi nową perspektywę. Nowe doświadczenia inspirują nas do działania i uczą bardzo dużo, choć czasem wcale tego nie zauważamy, bo zbyt jesteśmy zajęci fascynującym działaniemŻycie jest takie ciekawe!

„(…) wydzieramy dziecko życiu; nie chcąc, by umarło, nie pozwalamy mu żyć.”

Janusz Korczak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *